บทความน่ารู้จาก Sicor Schneider

ลิฟต์มีหลากหลายประเภทและขนาดให้เลือกสรร ผู้บริโภคต้องมีความรู้เรื่องของลิฟต์พื้นฐานก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้ลิฟต์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่าราคามากที่สุด Sicor Schneider จึงนำเสนอบทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับลิฟต์ที่ผู้บริโภคควรจะรู้มาฝากกัน

มาตรฐานโครงสร้างลิฟต์

ส่วนประกอบของลิฟท์

ลิฟท์กันระเบิด

มาตรฐานสลิงฉุดลิฟต์ สำหรับลิฟต์โดยสาร

หลักการลิฟตทางฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล

วิธีเลือกใช้ลิฟท์เบื้องต้น

วิธีคำนวณระยะเวลาเคลื่อนที่ของลิฟท์ดับเพลิง

การเลือกบันไดเลื่อนให้เหมาะกับการใช้งาน

การเลือกระบบลิฟต์

ระบบความปลอดภัย

ทำอย่างไรเมื่อลิฟต์ค้าง

การใช้ลิฟท์อย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกและปลอดภัย