ใบรับรอง

Sicor Schneider ได้รับใบรับรองคุณภาพสินค้าอย่างมากมาย เป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าและบริการของ Sicor Schneider ได้เป็นอย่างดี วันนี้ Sicor Schneider พร้อมที่จะมอบสินค้าและบริการให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต