บริการลูกค้า

Sicor Schneider ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการอย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ โดยแบ่งการให้บริการเป็นดังนี้

ออกแบบ

“การออกแบบและการแก้ปัญหา”
เรามีทีมงานในการเขียนแบบเพื่อช่วยให้ลุกค้าโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของลูกค้า ออกแบบโครงสร้างปล่องลิฟท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษา การวางแผนโครงการและข้อกำหนด การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนรูปแบบที่เหมาะสมของอุปกรณ์และรูปแบบโครงสร้างให้เข้ากับตัวอาคาร ให้มีความทันสมัย หรูหรา สวยงาม โดยทีมงานวิศวกรที่เชียวชาญ

 

งานโครงสร้าง

“การจัดการโครงสร้างและการติดตั้ง”
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งโครงสร้างลิฟท์ มีวิศวกรควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน มีประสิทธิภาพสูงในความปลอดภัย แข็งแรง

บริการบำรุงรักษา

“การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ”
เรานำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาและตรวจสอบที่เพิ่มความน่าเชื่อถือและปลอดภัยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เรามีชิ้นส่วนอะไหล่ลิฟท์พร้อมบริการ ฝ่ายงานบริการพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทันทีในกรณีฉุกเฉินและสรุปผลการดำเนินงานอย่างมีระบบทุกครั้งที่มีการเข้าตรวจซ่อม

งานปรับปรุงลิฟท์

“การปรับปรุงระบบและตกแต่งตัวลิฟท์”
เราสามารถให้คำปรึกษาในการปรับปรุงลิฟท์ทั้งการออกแบบตกแต่งภายในตัวลิฟท์และปรับปรุงระบบControlลิฟท์ให้มีความเสถียรในการใช้งานมากขึ้น โดยวิศวกรผู้ชำนาญงานจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอน