ลิฟต์กันระเบิด

ลิฟต์กันระเบิด

วิธีการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถป้องกันการระเบิดเกิดจากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า การเกิดเพลิงไหม้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือสารไวไฟปริมาณมากพอ ออกซิเจน และแหล่งจุดติดไฟ ดังนั้นวิธีการป้องกันการระเบิดจึงใช้แนวคิดพื้นฐานในการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงที่ผิวเครื่องห่อหุ้มหรือเกิดประกายไฟได้ แต่ถ้าเกิดมีประกายไฟขึ้นภายในเครื่องห่อหุ้มก็จะไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามออกนอกสู่ภายนอกได้

ดังนั้น มอเตอร์เหนี่ยวนำ ชนิดกรงกระรอก ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่มีความนิยมใช้งานในอุตสาหกรรมมากที่สุด เมื่อจะนำมาใช้ในพื้นที่ ไวไฟ จะต้องมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูง และจะต้องเป็นแบบป้องกันการระเบิดหรือ ลุกไหม้ ตามข้อกำหนด ของมาตรฐานยุโรป ได้แบ่งพื้นที่ออกตาม โอกาศที่จะติดไฟ หรือ ตามความร้ายแรง หรือ ผลกระทบต่อการเกิดระเบิด โดยแบ่งพื้นที่ก๊าซออกเป็น 3 โซน คือ

Explosion Proof Lift_๑๙๐๗๐๓_0001

โซน 0 (ATEX 1G/1D) เป็นพื้นที่ก๊าซอันตรายสูงสุด ซึ่งมีก๊าซ หรือไอที่มีการระเบิดได้เป็นช่วงเวลานาน หรือมากกว่า 100 ชม. ต่อปีได้ เช่น ในภาชนะที่บรรจุของเหลวที่ติดไฟหรือแกส ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือในถังก๊าซรถบรรทุก เป็นต้น สำหรับโซน 0 นี้ จะไม่สามารถจะให้มีมอเตอร์ได้ในโซนนี้

Explosion Proof Lift_๑๙๐๗๐๓_0001

โซน 1 (ATEX 2G/2D)เป็นพื้นที่ก๊าซอันตราย อาจจะเกิดการระเบิด ขึ้นได้โดยไม่คาดคิด จากการทำงานตามปกติ ซึ่่งมีก๊าซ หรือ ไอ ที่มีการระเบิดได้มากกว่า 10-1000 ชม.ต่อปี เช่น พื้นที่โดย รอบโซน 0 หรือพื้นที่ช่องระบาย ช่องประตูเปิดและปิดเพื่อส่งถ่าย สารไวไฟ หรือพื้นที่รอบๆ ท่อส่งก๊าซไวไฟ เป็นต้น ดังนั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ในโซนนี้จะต้องผ่านการทดสอบเฉพาะ (type-tested) และได้รับการรับรอง โดยองค์กรณ์กลางที่น่าเชื่อถือ เช่น PTB / BVS / US-NEC หรือ มาตรฐานใหม่ ATEX ของยุโรป เป็นต้น

Explosion Proof Lift_๑๙๐๗๐๓_0001

โซน 2 (ATEX 3G/3D) เป็นพื้นที่ก๊าซ ที่ไม่มีก๊าซติดไฟปรากฏตามสภาวะการใช้งานปกติ มีก๊าซไวไฟน้อยกว่า 10 ชม. ต่อปี เป็นพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิดอันตรายได้ โดยมีโอกาศจะเกิดขึ้นนานนานครั้ง และมีช่วงระยะเวลาอันสั้น อุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามมาตรฐานโซน 1 สามารถนำมาใช้กับโซนนี้ได้ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้จะต้องไม่มีการสปาร์ค ใบรับรองอาจจะไม่จำเป็น ถ้าอุณหภูมิของพื้นผิวอุปกรณ์    มีค่าต่ำกว่า 880 องศาเซลเซียส โดยปกติมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก สามารถใช้ได้ในโซน 2 โดยการกำหนดค่าสูงสุด อุณหภูมิที่ผิวมอเตอร์ ( Maximum Surface Temperature) ในระหว่างการทำงานตาม class ของอุณหภูมิโดยเฉพาะ โดยใช้ตัวอักษร T1/T2/T3….. เป็นตัวกำหนดอุณหภูมิพื้นผิวมอเตอร์ ว่าเหมาะสมจะไปใช้ในสภาพก๊าซ หรือ ไอ อันตรายแบบใด

การกำหนดมาตรฐานการป้องกันระเบิด จึงต้อง กำหนดให้ครอบคลุม พื้นที่อันตรายให้ครอบคลุมไปถึงฝุ่นที่สามารถ ติดไฟได้ หรือ ระเบิดได้ โดยมาตรฐานยุโรปเดิม ได้แบ่งพื้นที่อันตรายจากฝุ่นผงออกเป็น โซน 10 และ โซน 11 ดังต่อไปนี้

Explosion Proof Lift_๑๙๐๗๐๓_0001

โซน 10 เป็นพื้นที่ ที่สามารถเกิดการจุดระเบิด หรือ ติดไฟได้บ่อย หรือเป็นระยะเวลานานจากฝุ่นที่ติดไฟได้ ถือเป็นพื้นที่อันตรายสูง    เช่น ภายในเครื่องผสม บด อัด เครื่องอบแห้ง เป็นต้น ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะให้ใช้ในโซนนี้ จะต้องผ่านการทดสอบเฉพาะ(type-tested)    และได้รับการรับรอง โดยองค์กรณ์กลางที่น่าเชื่อถือ เช่น PTB / BVS / US-NEC หรือ มาตรฐานใหม่ ATEX ของยุโรป เป็นต้น

Explosion Proof Lift_๑๙๐๗๐๓_0001

โซน 11 เป็นพื้นที่ ที่สามารถเกิดการจุดระเบิด หรือสามารถติดไฟได้จากฝุ่น กระจายตัวติดไฟได้ โดยมีระยะเวลาไม่นาน เช่น บริเวณโดยรอบถังไซโล หรือ บริเวณโดยรอบโซน 10 เป็นต้น อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ มอเตอร์ที่จะนำมาใช้งาน ให้แยกต่างหากตาม DIN 57165/VDE0165 ตอน 7.1

บริษัท ซิคเคอร์ ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (+66) 86-3981323, (+66) 86-3136855

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด spec สินค้าได้ที่นี่

ต้นแบบโปรเจค

ติดตาม Project เราได้ที่นี่

ติดต่อ

ติดต่อ call center

ต้นแบบโปรเจค

ติดตาม Project เราได้ที่นี่

ต้นแบบโปรเจค

ติดตาม Project เราได้ที่นี่

ติดต่อ

ติดต่อ call center