ลิฟท์เตียง

ลิฟท์เตียง

ลิฟท์เตียง (Bed Lift) เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกสบายในการขนย้ายผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป การออกแบบลิฟท์เตียงจะดีไซต์ได้หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของสถานที่ เช่น ลิฟต์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟต์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟต์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน ทางเข้า-ออกลิฟท์เตียงสามารถออกแบบให้เข้า-ออกได้สองทาง มีอักษรเบลล์ที่ปุ่มกดทุกปุ่มและสามารถกำหนดความเร็วในการออกตัวของลิฟท์ได้เนื่องจากผู้ป่วยต้องการความปลอดภัยเป็นหลัก

อัลบัมภาพ

บริษัท ซิคเคอร์ ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (+66) 86-3981323, (+66) 86-3136855

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด spec สินค้าได้ที่นี่

ต้นแบบโปรเจค

ติดตาม Project เราได้ที่นี่

ติดต่อ

ติดต่อ call center

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด spec สินค้าได้ที่นี่

ต้นแบบโปรเจค

ติดตาม Project เราได้ที่นี่

ติดต่อ

ติดต่อ call center